U kategoriju dokumentarnog filma pripadaju svi filmovi snimljeni prema istinitom događaju. U dokumentarnom filmu najčešće nema plaćenih glumaca. Tematski i stilski mogu biti vrlo raznoliki i mogu se protezati od čiste dokumentaže nekog događaja ili pojave do iscenirane dokudrame. Metode snimanja su za ovu vrstu filma specifične, a uključuju rekonstrukciju (obnavljanje istinitog događaja), skrivenu kameru, anketu ili intervju, preteće kamere (u kojoj se protagnoista priče dugotrajno prati najčešće u njegovom prirodnom okruženju koje je vezano za tematiku filma) te kompilaciju već postojećih dokumentarnih snimaka.

Scroll to Top