Eksperimentalni film se kao žanr pojavljuje u 20im godinama prošlog stoljeća, u vrijeme avangardnog pokreta. Njegovo vrijeme nastanka opravdava i nadimke poput antifilm, alternativni film i sl. koje je ovaj žanr na našim prostorima dobivao. Najbolja definicija eksperimantalnog filma može se naći u negativističkom i pozitivističkom djelovanju umjetnika, ne samo u razdoblju avangarde, nego kao popratnu pojavu svakog nametnutog umjetničkog stila. Negativističko djelovanje uključuje umjetnikovo suprotstavljanje vladajućoj tendenciji ili tradiciji, a pozitivističko dolazi kao odgovor, te propituje i uvodi nove mogućnosti u proces stvaralaštva filma. Poanta eksperimentalnog filma je eksperimentiranje sa slikovnim i/ili zvučnim(…) mogućnostima.

Scroll to Top