PRAVILNIK FESTIVALA

Star Film Fest – Pravilnik Festivala

ČLANAK 1. / Opće odredbe
Star Film Fest je međunarodni filmski festival mladih autora/redatelja koji se održava od 3. do 5. rujna 2020.godine u Sisku, Hrvatska.

Organizator Star Film Festa je Kino klub Sisak, nevladina i neprofitna udruga.

Cilj festivala je približiti gledateljima i stručnoj publici različite vrste filmova mladih autora kroz vizualnu umjetnost, istovremeno stvarajući mjesto gdje će filmski profesionalci i amateri razmjenjivati kreativne ideje, te im pruža mogućnost da predstave svoje projekte i pronađu inspiraciju za nove.

 

ČLANAK 2. / Program
Program festivala sastoji se od dvije kategorije:
– natjecateljska selekcija (selekcija kratkih filmova iz cijelog svijeta)
– panorama (specijalni tematski programi).

 

ČLANAK 3. / Uvjeti prijave
Filmove za natjecateljski dio programa mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela s pravima za zastupanje filmova.

Na festival svoje filmove mogu prijaviti osobe koje imaju najmanje 18 godina i koje nisu starije od 35 godina (u trenutku godine proizvodnje filma).

Prijaviti se mogu dokumentarni, igrani, eksperimentalni, animirani i industrijski filmovi, pri čemu film mora biti produciran u protekle dvije godine (1.1.2018.). Prijavljeni filmovi ne smiju biti duži od 25:00 minuta.

Prijave se otvaraju 15.02.2020., a krajnji rok za prijavu filmova je 20.5.2020 godine.

Organizator zadržava pravo pozivanja filmova izvan spomenutih rokova.

Filmovi se prijavljuju putem online prijavnice na internetskoj stranici festivala (link), preko Festhome platforme, ili putem pošte slanjem popunjenog prijavnog formulara zajedno sa DVD-om, USB-u ili disku.

Najviše se mogu prijaviti dva filma istog autora/redatelja i najviše 5 filmova filmske škole/akademije/ filmskih tijela/pravnih subjekata s pravima za zastupanje filmova.

Ako je isti film prijavljen na festival prethodnih godina i nije prošao u selekciju, autor/redatelj ili druga ovlaštena osoba nemaju pravo na ponovnu prijavu istog.

Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske titlove. 

Redatelj ili osoba ovlaštena za prijavljivanje filma/filmova obvezuje se da neće povući film s Festivala nakon objavljivanja službenog programa.

Potpisom na prijavnici prihvaća se Pravilnik Festivala.

Ukoliko je film nagrađen na Star Film Festu, redatelj, producent i distributer nagrađenih filmova obvezuju se da će spomenuti nagradu u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

 

ČLANAK 4. / Slanje filmova
Filmove treba poslati na sljedeću adresu:

Star Film Fest
Kino klub Sisak
Radnička 114
44 000 Sisak 
Hrvatska/Croatia

Na pošiljci treba biti jasno naznačeno: “Bez komercijalne vrijednosti”. Trošak slanja snosi pošiljatelj.

Ako se pošiljka šalje hitnom dostavom, na pošiljci treba naznačiti da pošiljatelj pokriva  troškove dostave i uvoznih naknada. Star Film Fest je odgovoran za pohranu i osiguranje filmskih kopija samo za vrijeme otkad je pošiljka preuzeta do trenutka kad je projicirana.

 

ČLANAK 5. / Izbor i projekcije
Broj filmova izabranih za prikazivanje u jednom od navedenih programa ovisi o duljini pojedinačnih filmova. Svaki od odabranih filmova prikazat će se tijekom festivala najviše dva puta. 

Sve audiovizualne snimke prijavljenih filmova (screeneri) ostaju u arhivi Star Film Festa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe. Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni u digitalnu bazu podataka.

U svrhu promocije filmova i samog festivala Festival zadržava pravo prikazivanja filmova u svrhe KKS-a u Hrvatskoj, bez posebne naknade.

 

ČLANAK 6. / Nagrade
Službene nagrade Star Film Festa su:

Natjecateljska selekcija:

IME GENERALNOG SPONZORA  – za najbolji industrijski film
ZVIJEZDA – za najbolji dokumentarni film
ZVIJEZDA – za najbolji igrani film
ZVIJEZDA – za najbolji eksperimentalni  film                                                                                                              
ZVIJEZDA – za najbolji animirani film

 

Specijalne nagrade :
SPECIJALNA ZVIJEZDICA – za najbolji film po ocjeni publike
SPECIJALNA ZVIJEZDICA – najbolji regionalni film (Regija Balkana)
SPECIJALNA ZVIJEZDICA – najbolja montaža
SPECIJALNA ZVIJEZDICA – najbolja fotografija (kamera)
SPECIJALNA ZVIJEZDICA – selektorska nagrada (svaki selektor dodjeljuje jednu nagradu)

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i sponzorskih poklona.

Posebne nagrade mogu dodijeliti Festival, stručna tijela, profesionalne organizacije, nevladine organizacije, mediji itd. *Žiri ima pravo da, uz konzultacije sa direktorom festivala, dodijeli najviše još jedno priznanje za dramaturška ili tehnička dostignuća u filmu.

 

ČLANAK 7. / Žiri
Žiri se u ocjenjivanju filmova rukovodi vlastitim kriterijima, a u svom radu slijede Pravilnik rada žirija i Pravilnik Festivala. Dobitnik nagrade publike bira se na osnovi prosječne ocjene koju daje publika nakon svake projekcije.

 

ČLANAK 8. / Press materijali i pošiljke
S prijavnicom je potrebno poslati sljedeće materijale:

  • kratak sinopsis filma na engleskom i hrvatskom (samo za zemlje hrvatskog govornog područja) jeziku                       
  • filmski plakat
  • najmanje 3 fotografije iz filma, kvalitete prilagođene za tisak                                                                                                  
  • fotografiju i biografiju sa filmografijom redatelja s navedenom godinom rođenja                                                           
  • dodatni promotivni materijali (press paketi filma, trailer…)

Potpisom ili potvrdom na prijavnici Festival se ovlašćuje za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala, na internetu, kao i za potrebe promocije.

Festival se ujedno ovlašćuje da, u promotivne svrhe, može objaviti trailer ili insert iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Odabrani materijali neće se vratiti pošiljatelju.

Festival zadržava pravo odbijanja filmova loše tehničke kvalitete koja bi mogle uzrokovati probleme tijekom prikazivanja.

Potpisom na prijavnici producent ili redatelj prihvaćaju pravila Star Film Festa i jamče za točnost navedenih podataka.

 

ČLANAK 9. / Smještaj i akreditacije
Ako mu sredstva dopuštaju, organizator može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.

Autori svih prikazanih filmova pozvani su na sudjelovanje na festivalu. Prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka Festivala), Festival će im osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma koju mu dopuštaju raspoloživi resursi. 

 

ČLANAK 10. / Završne odredbe
Ovaj je Pravilnik napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Pravilnik prihvaćaju svi sudionici festivala. U slučaju nejasnoća pri tumačenju teksta, kao polazište se uzima hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu sa Statutom organizatora. U slučaju spora, za sva pitanja vezana uz festival nadležan je isključivo stvarno nadležni sud u Sisku. Direktor Festivala ima diskrecijsko pravo odluke i rješavanja slučajeva koji nisu spomenuti u ovom pravilniku.