Trećeg dana Star Film Festa, u subotu 1. rujna, održat će se javna rasprava ‘Žene u filmu’ s ciljem educiranja mladih filmaša i filmašica no i poticanja razine svijesti o samom problemu. Potrebno je povećati vidljivost žena u industriji na svim razinama te krenuti od obrazovanja i pristupa samoj kinematografiji.

 

Iznenađujuće snažna marginalizacija redateljica u filmskoj industriji unatoč inicijativama i izraženijom osjetljivosti na nedostatak rodne jednakosti javlja se  u industriji u posljednjih nekoliko godina.

 

Rezultati ukazuju na značajnu podzastupljenost redateljica u svim fazama proizvodnje i distribucije audiovizualnih djela: žene su režirale tek jedan od pet filmova u sedam europskih zemalja čije su kinematografije obuhvaćenih ovim istraživanjem (21%), a od ukupnih sredstva za financiranje filmova, 16% odlazi redateljicama.

 

Vidljiv je nerazmjer ustanovljen i u broju diplomiranih redateljica (44%) u odnosu na one koje rade u audiovizualnoj umjetnosti (24%).

 

Pojavljuje se začarani krug u reprezentaciji slike žene redateljice: redatelja se najčešće percipira i prezentira kroz lik muškarca te takva ideja postaje javno mišljenje koja u konačnici rezultira njezinim prihvaćanjem u industriji i djelovanju u skladu s takvom reprezentacijom.

 

U Hrvatskoj je snimljeno 105 dugometražnih filmova, a od toga su samo 4 režirale žene. Ono što je naglašeno jest pozitivni i rastući trend rodne zastupljenosti u hrvatskoj filmskoj industriji u posljednjih osam godina.

 

Jedan od razloga tome je osnivanje Hrvatskog audivizualnog centra te zakonske obveze sufinanciranja debitantskih filmova. Od 2008. se godine postotak od žena režiranih filmova povisio s 4% na 16% te se sada treba pobrinuti kako održati i dalje potencirati ovaj rastući hrvatski trend koji je trenutno u skladu s europskim trendom.

Scroll to Top
Scroll to Top