Prijava

English version of submission form is available here

Star Film Fest – Pravilnik Festivala

ČLANAK 1. / Opće odredbe

Star Film Fest je međunarodni filmski festival mladih autora/redatelja koji se održava od 26. do 28. kolovoza 2021.godine u Sisku, Hrvatska.

Organizator Star Film Festa je Kino klub Sisak, nevladina i neprofitna udruga.

Cilj festivala je približiti gledateljima i stručnoj publici različite vrste filmova mladih autora kroz vizualnu umjetnost, istovremeno stvarajući mjesto gdje će filmski profesionalci i amateri razmjenjivati kreativne ideje, te im pruža mogućnost da predstave svoje projekte i pronađu inspiraciju za nove.

 

ČLANAK 2. / Program

Program festivala sastoji se od dvije kategorije:

– natjecateljska selekcija (selekcija kratkih filmova iz cijelog svijeta)
– panorama (specijalni tematski programi).

 

ČLANAK 3. / Uvjeti prijave

Filmove za natjecateljski dio programa mogu prijaviti redatelji, producenti, nacionalna filmska tijela s pravima za zastupanje filmova i biti pozvani od strane organizatora.

Na festival svoje filmove mogu prijaviti osobe koje imaju najmanje 18 godina i koje nisu starije od 35 godina (u trenutku godine proizvodnje filma).

Prijaviti se mogu dokumentarni, igrani, eksperimentalni, animirani i industrijski filmovi, pri čemu film mora biti produciran u protekle dvije godine (1.1.2019.). Prijavljeni filmovi ne smiju biti duži od 25:00 minuta.

Prijave se otvaraju 15.02.2021., a krajnji rok za prijavu filmova je 16.5.2021. godine.

Organizator zadržava pravo pozivanja filmova izvan spomenutih rokova.

Filmovi se prijavljuju putem online prijavnice na internetskoj stranici festivala (link) ili preko Festhome platforme.

Najviše se mogu prijaviti dva filma istog autora/redatelja i najviše 5 filmova filmske škole/akademije/filmskih tijela/pravnih subjekata s pravima za zastupanje filmova.

Ako je isti film prijavljen na festival prethodnih godina i nije prošao u selekciju, autor/redatelj ili druga ovlaštena osoba nemaju pravo na ponovnu prijavu istog.

Svi prijavljeni filmovi moraju imati engleske titlove. 

Redatelj ili osoba ovlaštena za prijavljivanje filma/filmova obvezuje se da neće povući film s Festivala nakon objavljivanja službenog programa.

Potpisom na prijavnici prihvaća se Pravilnik Festivala.

Ukoliko je film nagrađen na Star Film Festu, redatelj, producent i distributer nagrađenih filmova obvezuju se da će spomenuti nagradu u službenim i promotivnim materijalima, kao i tijekom distribucije filma.

 

ČLANAK 4. / Izbor i projekcije

Broj filmova izabranih za prikazivanje u jednom od navedenih programa ovisi o duljini pojedinačnih filmova. Svaki od odabranih filmova prikazat će se tijekom festivala najviše dva puta. Izabrani filmovi mogu se prikazati i na online platformi festivala ukoliko se festival održava online.

Sve audiovizualne snimke prijavljenih filmova (screeneri) ostaju u arhivi Star Film Festa u dokumentacijske, edukacijske i kulturne svrhe. Zbog lakšeg pohranjivanja, filmovi mogu biti uneseni u digitalnu bazu podataka.

U svrhu promocije filmova i samog festivala Festival zadržava pravo prikazivanja filmova u svrhe KKS-a u Hrvatskoj, bez posebne naknade.

 

ČLANAK 5. / Nagrade

Službene nagrade Star Film Festa su:

Natjecateljska selekcija:

IME GENERALNOG SPONZORA  – za najbolji industrijski film
ZVIJEZDA – za najbolji dokumentarni film
ZVIJEZDA – za najbolji igrani film
ZVIJEZDA – za najbolji eksperimentalni film
ZVIJEZDA – za najbolji animirani film

Specijalne nagrade :

SPECIJALNA ZVJEZDICA – za najbolji film po ocjeni publike
SPECIJALNA ZVJEZDICA – najbolji regionalni film (Regija Balkana)
SPECIJALNA ZVJEZDICA – najbolja montaža
SPECIJALNA ZVJEZDICA – najbolja fotografija (kamera)
SPECIJALNA ZVJEZDICA – selektorska nagrada (svaki selektor dodjeljuje jednu nagradu)
SPECIJALNA ZVJEZDICA –  zvjezdana prašina (novčana nagrada dodjeljuje se jednom od pobjedničkih filmova na festivalu kao poticaj za danje stvaranje.)

Službene nagrade sastoje se od statue, diplome i sponzorskih poklona. 

Posebne nagrade mogu dodijeliti Festival, stručna tijela, profesionalne organizacije, nevladine organizacije, mediji itd. *Žiri ima pravo da, uz konzultacije sa direktorom festivala, dodijeli najviše još jedno priznanje za dramaturška ili tehnička dostignuća u filmu.

 

ČLANAK 6. / Žiri

Žiri se u ocjenjivanju filmova rukovodi vlastitim kriterijima, a u svom radu slijede Pravilnik rada žirija i Pravilnik Festivala. Dobitnik nagrade publike bira se na osnovi prosječne ocjene koju daje publika nakon svake projekcije.

 

ČLANAK 7. / Press materijali i pošiljke

S prijavnicom je potrebno poslati sljedeće materijale:

  • kratak sinopsis filma na engleskom i hrvatskom (samo za zemlje hrvatskog govornog područja) jeziku                       
  • filmski plakat
  • najmanje 3 fotografije iz filma, kvalitete prilagođene za tisak                                                                                                  
  • fotografiju i biografiju sa filmografijom redatelja s navedenom godinom rođenja                                                           
  • dodatni promotivni materijali (press paketi filma, trailer…)
  • Potpisom ili potvrdom na prijavnici Festival se ovlašćuje za korištenje i objavljivanje svih navedenih materijala u katalogu festivala, na internetu, kao i za potrebe promocije.

Festival se ujedno ovlašćuje da, u promotivne svrhe, može objaviti trailer ili insert iz filma u maksimalnom trajanju do tri minute.

Odabrani materijali neće se vratiti pošiljatelju.

Festival zadržava pravo odbijanja filmova loše tehničke kvalitete koja bi mogle uzrokovati probleme tijekom prikazivanja.

Prijavom na festival producent ili redatelj prihvaćaju pravila Star Film Festa i jamče za točnost navedenih podataka.

 

ČLANAK 8. / Smještaj i akreditacije

Ako mu sredstva dopuštaju, organizator može pozvati redatelja ili predstavnika filma te mu pokriti troškove puta i/ili smještaja.

Autori svih prikazanih filmova pozvani su na sudjelovanje na festivalu. Prijave li se na vrijeme (mjesec dana prije početka Festivala), Festival će im osigurati sve potrebne akreditacije te promociju njihova filma koju mu dopuštaju raspoloživi resursi. 

 

ČLANAK 9. / Završne odredbe

Ovaj je Pravilnik napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Pravilnik prihvaćaju svi sudionici festivala. U slučaju nejasnoća pri tumačenju teksta, kao polazište se uzima hrvatska verzija. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizatori festivala u skladu sa Statutom organizatora. U slučaju spora, za sva pitanja vezana uz festival nadležan je isključivo stvarno nadležni sud u Sisku. Direktor Festivala ima diskrecijsko pravo odluke i rješavanja slučajeva koji nisu spomenuti u ovom pravilniku.

Napomena: Ako ste film prijavili preko Festhome platforme, molimo Vas da ne ispunjavate ovu prijavnicu.

Scroll to Top